Geri Dönüsüm

Her yıl milyonlarca ton elektrikli ve elektronik cihaz hurdaya çıkmaktadır. Elektronik cihazlar pek çok farklı malzeme içerdiğinden, geri dönüşümleri oldukça karmaşık ayırma ve ayrıştırma teknolojileri gerektirmektedir. Çevresel korumadan gerçek anlamda faydalanmak için piller, kapasitörler ve kurşunlu camlar gibi kirletici malzemelerin bütünleşmiş bir süreç içinde ayrılması gerekmektedir.
Fugiat dapibus, tellus ac cursus commodo, mauris sit condim eser ntumsi nibh, uum a justo vitaes amet risus amets Ambalaj atıkları çöp değil, hammaddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalaj atıkları ayrı ayrı toplanmalıdır. Cam, metal, plastik,kâğıt,karton türü ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde, toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
Tehlikeli atıklar çevre ve insan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen,patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir isimdir. Türkiye’de, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın 1996 yılı İmalat Sanayi Atık Envanteri Anketine göre 10 kişi ve daha fazla çalışanı olan 3073 iş yerinin ürettiği toplam endüstriyel katı atık miktarı yaklaşık 14 milyon ton, kimyasal esaslı atıkların (kül ve curuf dahil) miktarı ise yaklaşık 5.6. milyon tondur. Ulusal Çevre Eylem Planında, Türkiye’de yılda üretilen tehlikeli atık miktarının 300.000 ton olduğu belirtilmektedir. Gayri safi milli hasılanın her 1.000 ABD dolarlık bölümü için yaklaşık 1,6 kilo tehlikeli atık üretilmektedir. Bir başka deyişle bu miktar, 15,8 kg olan OECD ortalamasından hemen hemen on kat daha azdır. Tehlikeli atık miktarında her yıl artan bu yükseliş, etkin ve akılcı bir yönetimin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır..f
Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellikler gösteren, ekolojik dengeyi bozan tehlikeli, zararlı atıklardır ve. çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
Yağlar belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, özgün yapıları bozulur, artık işlevlerini yerine getiremez olurlar, atık yağ haline gelirler.
Kullanım ömrünü tamamlayan pillerin insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması için, barındırdığı zararlı kimyasal ve ağır metallerin bertaraf edilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Piller, çevreye bırakılırsa içindeki zararlı kimyasal ve ağır metaller toprak ve su kirliliğine sebep olabilir.
Birer pil çeşididir. Pillerin içinde cıva, kurşun, nikel gibi ağır metaller bulunur. Bunlar, hem çevre hem de insan sağlığı açısından zehirli maddelerdir. Atık akülerin çöpe atılması çevre kirliliğine yol açar ve insan sağlığına zarar verir. Kullanım ömrü bitmiş pillerin ve akülerin toplama kutularına atılarak geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilmelidir.
Doğada parçalanma süresi en uzun olan maddeler olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddeler mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır.
Tüketilen kâğıtlar çöpe atılmak yerine toplanıp ekonomiye kazandırılabilir ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunulmuş olur. Bir ton kullanılmış beyaz kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kağıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır. 100.000 aile gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150.000 ağaç kesilmekten kurtulacaktır. Hurda kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 20 ağacın kesilmesi önlenebilir.